High Performance Teams

High Performance Teams zijn teams die al dan niet vrijwillig en/of tijdelijk geformeerd zijn om een specifieke taak uit te voeren. Veelal worden projectgroepen bijvoorbeeld bij elkaar gezet zonder rekening te houden met de competenties van de onderlinge leden, de doelstellingen, vaardigheden van teamleden, verantwoordelijkheden, besluitvorming, onderlinge afhankelijkheid enz.

Door het ontbreken van onderlinge samenhang zijn de meeste tijdelijke groepen niet effectief, lopen projecttijden uit, is er sprake van duurder wordende projecten en wordt het eindresultaat veelal niet of onvoldoende behaald. De hypothese is dat er wellicht een ander, en misschien beter resultaat behaald kan worden door in de beginfase aandacht te besteden aan de kernmerken van een High Performance Team.

Het idee van een High Performance Team komt oorspronkelijk uit de militaire wereld, daar waar speciale eenheden voor een specifieke taak staan. De werkwijze van dergelijke teams heeft specifieke kenmerken die maken dat zij succesvol kunnen opereren. Basisgedachte is dat de individuele leden over dusdanige competenties en vaardigheden beschikken dat zij ook in een team, zonder dat de onderlinge leden elkaar kennen, goed kunnen functioneren.

 Een High Performance Team moet daarom vooraf, een goede definitie ontwikkelen van haar eigen team. Kenmerken zijn :

 • gezamenlijk doel
 • onderlinge afhankelijkheid
 • gestructureerd werken
 • gedeelde verantwoordelijkheid
 • de overtuiging en wilskracht om besluiten uit te voeren.

We onderscheiden 14 karakteristieken van een High Performance Team :

 • doel - duidelijke, gezamenlijke doelstelling 
 • lidmaatschap - lid zijn van de groep, ervaring, beschikbaar
 • leiderschap - gericht op groepscohesie,
 • structuur - regels, processen en procedures
 • planning - roadmap, lange en korte termijn
 • actieve deelname - actieve deelname van alle leden, bereidheid
 • communicatie - open communicatie, bereidheid elkaar te informeren
 • vertrouwen - wederzijds vertrouwen, ondersteuning, samenwerking
 • consensus-gericht - consensus als verschillen een conflict veroorzaken
 • ondernemerschap - ondernemerschap, gezamenlijk probleemhebber, verantwoordelijkheid
 • synergie - teamversterkend vermogen
 • beloning - juiste beloning, elkaar belonen
 • empowerment - empowerment ten aanzien van het team en haar missie
 • vaardigheden - complementaire vaardigheden die elkaar versterken.

Bij een High Performance Team gaat het over de onderlinge samenhang, de juiste complementaire kenmerken van de individuele leden met het doel op het specifieke vakgebied meesterschap te laten zien.

Binnenkort meer informatie beschikbaar op : www.highperformanceteam.nl

 

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse