Inleiding

Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Interference kan geen garantie geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden. Interference kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.

Intellectueel eigendom

De gegevens op de website zijn het eigendom van Interference. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u:

  1. de materialen uitsluitend voor persoonlijke en/of interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  2. de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: 2008 Interference. Alle rechten voorbehouden.

De merknaam en het logo Interference op deze website zijn handelsmerken van Interference en zijn als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Interference en haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd. Het is niet bedoeld als advies en dient niet enkel te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd. Interference kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Daartoe dient u contact met ons op te nemen om dit te verifiëren.

Interference is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Interference door opzet of grove schuld.

De website kan links bevatten naar websites die buiten het domein www.interference.nl liggen. Interference is niet verantwoordelijk voor deze bedoelde websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Interference die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

Interference wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Interference via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Interference via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Interference een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren, en staat het Interference vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kostenloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse