De missie en visie van Interference

Interference is een innovatieve onderneming die zich op een vooruitstrevende en professionele manier bezighoudt met organisatie-advieswerk.

Interference is actief in zowel het bedrijfsleven, non-profit als de overheid. Interference kiest expliciet voor opdrachtgevers die op de een of andere manier organisatie- of managementvraagstukken hebben. Dat kunnen grote ondernemingen zijn, evenals kleine organisaties.

Interference wil zich onderscheiden van andere spelers in de markt die zich bewegen op het gebied van organisatie-advies. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine adviesbureaus in vele gevallen effectiever kunnen zijn dan grotere kantoren : klein, snel, maatwerk en persoonlijk.

Interference ontleent haar bestaansrecht door het aanbieden van adequaat, kwalitatief organisatie-advies aan haar opdrachtgevers. Zij doet dat door te excelleren in elke uit te voeren opdracht. Door toegewijd te zijn aan de opdrachtgever en de opdracht. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en verwachtingen van de opdrachtgever. En te streven naar een adviesrelatie die bepaald wordt door een persoonlijke benadering. Customer intimacy staat daarbij centraal.

Kernwaarden

Kernwaarden van Interference zijn :

  • excelleren
  • toewijding
  • professioneel
  • persoonlijke benadering.

Interference beschikt over ervaren adviseurs die niet alleen plannen maken en enkel adviseren, maar die als adviseur samen met de opdrachtgever de implementatie van verandering doorvoeren. Interference bepaalt daarmee de meerwaarde voor uw onderneming of organisatie.

 

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse