Management consultancy is feitelijk organsatie- en managementadvies in de breedte van het vakgebied. Het gaat in beginsel om verandering en verbetering van alles wat te maken heeft met de onderneming of organisatie. In de meeste gevallen komt het neer op aanpassing van de organisatie of onderdelen daarvan, om haar uiteindelijke doelstelling te realiseren.

In samenspraak met de opdrachtgever bepaalt Interference de reikwijdte van de interventies. Daarvoor is een oriënterend gesprek met de opdrachtgever noodzakelijk. Het hoeft niet altijd te gaan over noodzakelijke in te zetten veranderingstrajecten. Veelal is zelfs het consolideren van de organisatie te verkiezen boven verandering. En slechts minimale interventies (op onderdelen) uit te voeren. Onze ervaring is dat interventies zich moeten beperken door de stelregel : 'zich licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk'.

Interference heeft zich niet alleen gespecialiseerd op advies op het gebied van organiseren, structuur, bedrijfsprocessen en strategie, maar vooral ook op aspecten als cultuur, personele aangelegenheden en managementstijl.

Van Interference mag u op genoemde gebieden een samenhangend advies organisatie- en managementadvies verwachten.

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse