Interference geeft niet alleen advies op het gebied van lopende bedrijfsvoering, maar ook voor bestuurlijke- en managementondersteuning. Interim-management van Interference wordt veelal ingezet bij continuïteitsproblemen binnen het management, het doorvoeren van structurele veranderingen, bij het op gang brengen van vaak langdurige trajecten voor cultuurverandering of gewoonweg het ontbreken van specifieke kennis en ervaring op een bepaald gebied of in bepaalde functies.

Interim-management wordt daarnaast ingezet als een legitiem reden om bij latente en voorspelbare problemen de regie in handen van een externe adviseur te geven. Helaas komt de vraag naar interim-management vaak pas in een laat stadium naar buiten. Meestal bestaat een vraagstuk in welke verschijningsvorm dan ook, al een langere tijd binnen de organisatie, maar worden de symptomen van problemen niet als zodanig (tijdig) herkend of gezien als 'slechts' een exponent van de bedrijfscultuur.

Wij adviseren daarom : 'change before you have to ..........'.

 

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse