Organisatiekunde heeft zich binnen de wetenschap ontwikkeld van een naar binnen gericht kunstmatig systeem waarbij de techniek van organisaties en organiseren centraal staat naar het beeld van de organisatie als een naar buiten gericht, natuurlijk systeem waarbij de handelende mens centraal staat. Organisatiekunde gebruikt ook kennis en ervaring uit verschillende disciplines zoals sociologie, economie, cybernetica psychologie en technische wetenschappen. 

Organisatiekunde is een interdisciplinaire wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van het gedrag van organisaties, de factoren die dit gedrag veroorzaken en hoe deze organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.

Interference gebruikt organisatiekunde als instrument om organisaties en gedrag in organisaties nader te diagnostiseren. Daarnaast wordt het organiseren tussen organisaties steeds belangrijker.

De kwaliteit van de interventie binnen management- en organisatie-advies is zo effectief als de diagnose. (zonder goede diagnose, geen goede interventie!)

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse