• Vind uw primus interpares

  Vind uw primus interpares

  Interference komt met oplossingen voor management vraagstukken, gaat niet uit van kant-en-klare oplossingen en richt zich op bestaande situaties. De kracht van uw eigen organisatie is uitgangspunt.
 • zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk

  zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk

  Interference heeft zich niet alleen gespecialiseerd op advies op het gebied van organiseren, structuur, bedrijfsprocessen en strategie maar vooral ook op aspecten als cultuur, personele aangelegenheden en managementstijl.
 • Ontwikkelingen in organisatie bepaald door uw medewerkers

  Ontwikkelingen in organisatie bepaald door uw medewerkers

  Naar onze overtuiging beginnen feitelijk veel veranderingen in organisaties bij medewerkers en hun gedrag. En juist daar vindt Interference een aangrijpingspunt voor haar aanpak.
 • 1
 • 2
 • 3

Managementconsultancy en organisatie advies

Interference is de Engelse vertaling voor het woord 'interferentie'

Interferentie treedt op wanneer twee bewegingen elkaar belemmeren of versterken

interence-raindropsOnder interferentie kunnen we ook verstaan: inmenging; verstoring; bemiddeling of tussenkomst. Dit is de essentie van wat het Interference doet: raadgeven in de positieve zin van het woord.

U zoekt een primus interpares, een adviseur die uw organisatie sterker maakt?

Iemand van buiten, die onpartijdig is en fris tegen de situatie aankijkt. Iemand, die organisatie-vraagstukken vanuit diverse invalshoeken beoordeelt en die met praktische, concrete oplossingen komt.

Interference komt met oplossingen voor management vraagstukken

Interference gaat niet uit van kant-en-klare oplossingen, maar richt zich op bestaande situaties, waarbij de kracht van uw eigen organisatie uitgangspunt is om de gewenste situatie te bereiken. Er wordt niets geforceerd, elke stap vloeit logisch voort uit de vorige. Regelmatige momenten van reflectie, terugkoppeling en evaluatie houden het proces op koers.

Uw organisatie speelt de hoofdrol

Interference voert de regie bij het proces van verandering. Organisatie-vraagstukken gaan veelal om méér dan een persoon of een afdeling. Zelfs om meer dan de structuur of de cultuur van de organisatie. Interference versterkt uw organisatie als geheel, door alle aspecten en geledingen nauwkeurig toe te snijden op de specifieke problematiek.

Vergelijk de werkwijze van Interference met de golven van een vloeistof, geluid of licht, die elkaar ontmoeten en onderling kunnen versterken of verzwakken. Deze interferentie treedt ook op bij de aanpak van veranderingsprocessen uitgevoerd door Interference.

De juiste inschatting van Interference zorgt ervoor dat de versterking wint

En daarmee is meteen de link van een natuurkundig verschijnsel naar organisatie-advies gelegd. Ook binnen organisaties en bedrijven komt het verschijnsel 'interferentie' vaak (onbewust) voor. Organisaties kunnen zich in positieve zin versterken bij interferentie maar soms ook verzwakken. Het gaat dan om de juiste inschatting en daarop gebaseerde interventie. Interference kan dan ingezet worden om haar opdrachtgevers in veel opzichten te versterken.

Voorwaarden

Inleiding

Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Interference kan geen garantie geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden. Interference kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.

Intellectueel eigendom

De gegevens op de website zijn het eigendom van Interference. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u:

 1. de materialen uitsluitend voor persoonlijke en/of interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 2. de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: 2008 Interference. Alle rechten voorbehouden.

De merknaam en het logo Interference op deze website zijn handelsmerken van Interference en zijn als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Interference en haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd. Het is niet bedoeld als advies en dient niet enkel te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd. Interference kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Daartoe dient u contact met ons op te nemen om dit te verifiëren.

Interference is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Interference door opzet of grove schuld.

De website kan links bevatten naar websites die buiten het domein www.interference.nl liggen. Interference is niet verantwoordelijk voor deze bedoelde websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Interference die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

Interference wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Interference via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Interference via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Interference een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren, en staat het Interference vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kostenloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Disclaimer

Copyright

Het auteursrecht en naburige rechten op deze website berust bij Interference of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Interference. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Interference. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website kan door middel van een teller het aantal bezoekers bijhouden, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Overige juridische informatie

Interference betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Interference aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

© 2008 Interference · Copyright en privacy statement.

Aanpak

Voor het kunnen uitvoeren van een organisatie-adviesopdracht is een match tussen opdrachtgever en Interference van groot belang. Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel. Daarom moeten er tussen opdrachtgever en Interference goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over de opdrachtformulering en de werkwijze.

Schematisch gezien kan dat er als volgt uit zien :

 • intake of oriënterend gesprek;
 • (analyse-maken van afspraken-komen tot voorlopige opdrachtformulering)
 • offerte;
 • (uitbrengen offerte : opdrachtformulering, aanpak, duur opdracht, capaciteit en tarief)
 • opdrachtverstrekking na goedkeuring opdrachtgever
 • plan van aanpak
 • (doel opdracht, route, te verwachten resultaat, tijsplanning)
 • uitvoering opdracht
 • afronding en evaluatie
 • eventuele nazorg.

Op deze manier weet elke opdrachtgever wat hij/zij van Interference kan verwachten : duidelijk, planmatig en doelgericht!

 

 

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse