Innovatie

Innovatie : Swarm intelligence

Swarm intelligence is een fenomeen dat groepsmechanismen uit de dierenwereld vergelijkt met menselijk (groeps-)gedrag. Als je naar groepen kijkt met veel individuen, dan zijn er in de dierenwereld maar weinig voorbeelden waarin een centrale figuur optreedt. Er is geen leiding.

Opvallend binnen het groepsgedrag van sommige diersoorten (vogels, vissen, kariboes, mieren) is dat de individuen uit een groep sterk verspreidt zijn en niet allemaal onderling communiceren. Ze handelen op basis van informatie uit hun directe omgeving. En ze zijn allemaal anoniem. Het maakt niet uit wie welke taak uitvoert maar belangrijk is dat de taak, door wie dan ook, uitgevoerd wordt. 

Voorbeelden van swarm intelligence zijn mierenhopen, scholen vissen of trekkende vogels. Het is onduidelijk wie de leiding heeft maar feitelijk hebben ze allemaal een doel. Als leden van een grote groep, bijvoorbeeld een zwerm vogels, een school vissen of een kudde dieren, vergroten ze namelijk hun kans om natuurlijke vijanden op te merken, voedsel te vinden, te paren of een trekroute te volgen. Voor deze dieren is het op elkaar af stemmen van elkaars doen en laten een zaak van leven of dood. We kunnen dit gedrag typeren als 'zelforganiserend gedrag'.

Inmiddels wordt het fenomeen swarm intelligence ingezet als zijnde 'from natural to artifical systems' bij robots. In menig uitgevoerd wetenschappelijk (militair) onderzoek zijn goede resultaten geboekt met robots, zwermen helicopters en onderzeeboten.

Hoe vreemd is dan ook dat, dit alles wetende, dat organisaties nog steeds over-organiseren, we nog steeds het ontwikkelen van structuren zien als een oplossing voor organisatie-vraagstukken. We nog steeds veel nadruk leggen op leiding, management, vaardigheden, stijlen, het in control zijn en risico-analyses. En waarom in een voetbal-elftal er zo overduidelijk positiespel gespeeld wordt ?

We kunnen absoluut nog veel leren van mechanismen, fenomenen en gedrag uit de dierenwereld. Swarm intelligence zal in de toekomst nog zeker toepassingsmogelijkheden vinden in het organisaties en ondernemingen. Wanneer is een organisatie bereid om volgens de principes van swarm intelligence te werken ?

Als u deze uitdaging aan wilt gaan, is Interference bereid dit samen met u te doen!

 

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse