vermogen,

 • Bij gebruik van het begrip coaching staan de volgende thema´s centraal:

  • wat is coaching ?
  • de gecoachte (individuele cliënt)
  • de coach
  • groepscoaching
  • coaching op specifieke thema´s
  • het proces van coachen.

  In de visie van Interference staat het belang van de cliënt centraal. Het meest belangrijk uitgangspunt in de coaching is dat de cliënt zelf mogelijkheden aandraagt voor de beantwoording van zijn vragen en passende oplossingen vindt.  Het effect daarvan is dat de cliënt keuzevrijheid ervaart in zijn handelen, zijn/haar talenten verder leert ontwikkelen en eventuele belemmeringen doorbreekt of accepteert. De cliënt helpt zichzelf als het ware te helpen. Er is geen betere adviseur dan de cliënt zelf. En dat uiteindelijk kan resulteren in effectiever gedrag en gewenste resultaten.

  Interference hangt een ontwikkelingsgerichte manier van coachen aan. Het gaat om toekomst- en oplossingsgerichtheid en belangrijk is het woord 'zelf' : zelf leren (ervaringen) zelfoplossend vermogen (oplossingen), zelfsturend vermogen (effectiviteit), zelfreflectie (naar jezelf kijken) en tenslotte zelfaccepterend vermogen (acceptatie).

  Het coachingsproces is van uitermate groot belang bij coaching. Coach en client moeten commitment hebben over de aanwezigheid van elkaar en de aanpak. De weg naar het vinden van oplossingen is net zo belangrijk als het te bereiken doel!

  En wat voor individuele clienten geldt, geldt feitelijk ook voor groepscoaching. Groepscoaching kan in sommige gevallen erg effectief zijn. De onderlinge onderlinge interacties zorgen voor een hoge dynamiek en daarmee aangrijpingspunten in de coaching. De groeps-dynamische processen en het momentum zijn belangrijke instrumenten die maken dat groepscoaching in een korte tijd, doelgericht, in aanwezigheid van alle actoren een uitstekende tool is om gezamenlijk resultaat te behalen.

   De expertise van de coach is coachen. Kennis en ervaring hebben van de inhoud van het werk van de client is niet strikt noodzakelijk. Zo kan de coach fris, objectief en onafhankelijk zijn werk als coach uitvoeren. Vaak hebben clienten vragen die beginnen met de woorden als: ´ik wil graag leren.............´. Het kan dan gaan over specifieke thema´s die te maken hebben met het werk, de functie of de uit te voeren taak zoals competenties, loopbaan, samenwerkingsproblemen in het werk. Maar andere voorbeelden van specifieke thema´s in : relationele problemen, lifestyle, verslavingsproblematiek enz..

   

   

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse