medewerkers,

 • Sociale innovatie

  Sociale innovatie is het systematisch verbeteren van de manieren van werken in organisaties en bedrijven. Door ondermeer andere vormen van management in te zetten kan dat leidinggevenden en medewerkers stimuleren tot (verhoogde) creativiteit.

  Door gebruik te maken van nieuwe, flexibele organisatievormen en door 'slimmer' te werken kunnen talenten van medewerkers optimaler benut kunnen worden. En kan niet alleen bestaande kennis en ervaring beter ingezet worden maar vooral ook nieuwe kennis en ervaring opgedaan worden. Dat leidt ontegenzeggenlijk tot meer producten en diensten, betere werkprocessen en vooral ook meer plezier in het werk. Essentieel zijn de thema's dynamisch managen, flexibele organiseren en slimmer werken.

  Onderwerpen daarin kunnen zijn :

  • het optimaal benutten van de talenten van medewerkers
  • het verhogen van de productiviteit
  • verbeteren van het concurrentievermogen
  • vergroten van de arbeidssatisfactie
  • verbetering van de werkprocesen
  • vergroten van creativiteit van medewerkers.

  Interference kan uw onderneming helpen met het ontwikkelen en implementeren van het begrip sociale innovatie.

   

   

   

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse