oplossingen,

 • Interferentie treedt op wanneer twee bewegingen elkaar belemmeren of versterken

  interence-raindropsOnder interferentie kunnen we ook verstaan: inmenging; verstoring; bemiddeling of tussenkomst. Dit is de essentie van wat het Interference doet: raadgeven in de positieve zin van het woord.

  U zoekt een primus interpares, een adviseur die uw organisatie sterker maakt?

  Iemand van buiten, die onpartijdig is en fris tegen de situatie aankijkt. Iemand, die organisatie-vraagstukken vanuit diverse invalshoeken beoordeelt en die met praktische, concrete oplossingen komt.

  Interference komt met oplossingen voor management vraagstukken

  Interference gaat niet uit van kant-en-klare oplossingen, maar richt zich op bestaande situaties, waarbij de kracht van uw eigen organisatie uitgangspunt is om de gewenste situatie te bereiken. Er wordt niets geforceerd, elke stap vloeit logisch voort uit de vorige. Regelmatige momenten van reflectie, terugkoppeling en evaluatie houden het proces op koers.

  Uw organisatie speelt de hoofdrol

  Interference voert de regie bij het proces van verandering. Organisatie-vraagstukken gaan veelal om méér dan een persoon of een afdeling. Zelfs om meer dan de structuur of de cultuur van de organisatie. Interference versterkt uw organisatie als geheel, door alle aspecten en geledingen nauwkeurig toe te snijden op de specifieke problematiek.

  Vergelijk de werkwijze van Interference met de golven van een vloeistof, geluid of licht, die elkaar ontmoeten en onderling kunnen versterken of verzwakken. Deze interferentie treedt ook op bij de aanpak van veranderingsprocessen uitgevoerd door Interference.

  De juiste inschatting van Interference zorgt ervoor dat de versterking wint

  En daarmee is meteen de link van een natuurkundig verschijnsel naar organisatie-advies gelegd. Ook binnen organisaties en bedrijven komt het verschijnsel 'interferentie' vaak (onbewust) voor. Organisaties kunnen zich in positieve zin versterken bij interferentie maar soms ook verzwakken. Het gaat dan om de juiste inschatting en daarop gebaseerde interventie. Interference kan dan ingezet worden om haar opdrachtgevers in veel opzichten te versterken.

 • De wereld om ons heen

  De wereld om ons heen is volop in beweging. Fusies, reorganisaties, saneringen en crises, we horen niets anders.  Krimpende budgetten, gebrek aan menskracht en specifieke kennis zijn aan de orde van de dag. Maar ook strategische allianties om te overleven, internationalisering en kansrijke wereldeconomieën met nieuwe markten, diversiteit, veranderende toepassingsmogelijkheden van producten en diensten, meer nadruk op 'groen' en 'duurzame' oplossingen, ontwikkelingen van producten en innovatieve vormen van dienstverlening. U begrijpt als geen ander hoe complex de wereld om ons heen is!

  En juist dan bent u op zoek naar professionaliteit en meesterschap. Uw vraag bepaalt het type adviseur dat u wenst en nodig heeft. Adviseurs die de juiste ondersteuning kunnen bieden. Raadgevers die zeer toegewijd zijn aan hun opdrachtgevers en hun opdracht, die weten wat 'customer intimacy' betekent en bovenal betrouwbaar zijn. Adviseurs die, toegesneden naar de aard en complexiteit van het organisatie-vraagstuk en de aanwezige kennis en expertise in uw eigen organisatie, juist gebruik maakt van de aanwezige resources. Van het ontwikkelen van nieuwe strategieën tot het concretiseren en implementeren van een verkozen oplossingsrichting. Soms is consolideren belangrijker dan een veranderingsproces. In sommige gevallen is verandering een raadzame interventie.

  Maar nog belangrijker is dat al deze ontwikkelingen ook een directe relatie hebben met mensen, gedrag van medewerkers, hun functioneren, taak en rol, hun werkbeleving, hun competenties, uitdagingen, stress en motivatie. Naar onze overtuiging beginnen feitelijk veel veranderingen in organisaties bij medewerkers en hun gedrag. En juist daar vindt Interference een aangrijpingspunt voor haar aanpak.

  Interference komt met praktische en concrete oplossingen

  Interference brengt met professionaliteit en in samenspraak met de opdrachtgever organisatie- en/of veranderkundige vraagstukken op orde. De aard van het vraagstuk bepaalt de rol die de adviseur moet gaan vervullen. Als generalist of als specialist. Variërend van innovator, regisseur, inspirator, troubleshooter of als uitvoerder met extra handen aan de ploeg. Met alle aandacht voor het adequaat managen van organisatieprocessen. Interference staat garant voor meesterschap, deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid.

  Interference kan de navolgende opdrachten verrichten :

  • algemeen- en specifiek organisatie-advies
  • beleidsontwikkeling
  • strategie-ontwikkeling
  • interimmanagement
  • advies bij fusie en samenwerking
  • conflictmanagement
  • counselling en executive coaching
  • procesmanagement.

  Adviseurs van Interference hebben stuk voor stuk de specifieke ervaring en deskundigheid om opdrachten integraal te benaderen en om samen met u een adequate oplossing te vinden door een juiste combinatie van kernactiviteiten op elkaar af te stemmen.

  Onderzoek, advies en uitvoering

  Organisatievraagstukken dienen vakkundig onderzocht te worden, alvorens een advies geformuleerd kan worden over een adequate oplossing. Interference komt altijd met een praktische oplossing en kan desgewenst ook sturing geven aan de implementatie.

  Branches

  • kleine en grote bedrijven
  • profit en non-profitsector
  • overheidsinstellingen.

   

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse