adviseurs,

 • De wereld om ons heen

  De wereld om ons heen is volop in beweging. Fusies, reorganisaties, saneringen en crises, we horen niets anders.  Krimpende budgetten, gebrek aan menskracht en specifieke kennis zijn aan de orde van de dag. Maar ook strategische allianties om te overleven, internationalisering en kansrijke wereldeconomieën met nieuwe markten, diversiteit, veranderende toepassingsmogelijkheden van producten en diensten, meer nadruk op 'groen' en 'duurzame' oplossingen, ontwikkelingen van producten en innovatieve vormen van dienstverlening. U begrijpt als geen ander hoe complex de wereld om ons heen is!

  En juist dan bent u op zoek naar professionaliteit en meesterschap. Uw vraag bepaalt het type adviseur dat u wenst en nodig heeft. Adviseurs die de juiste ondersteuning kunnen bieden. Raadgevers die zeer toegewijd zijn aan hun opdrachtgevers en hun opdracht, die weten wat 'customer intimacy' betekent en bovenal betrouwbaar zijn. Adviseurs die, toegesneden naar de aard en complexiteit van het organisatie-vraagstuk en de aanwezige kennis en expertise in uw eigen organisatie, juist gebruik maakt van de aanwezige resources. Van het ontwikkelen van nieuwe strategieën tot het concretiseren en implementeren van een verkozen oplossingsrichting. Soms is consolideren belangrijker dan een veranderingsproces. In sommige gevallen is verandering een raadzame interventie.

  Maar nog belangrijker is dat al deze ontwikkelingen ook een directe relatie hebben met mensen, gedrag van medewerkers, hun functioneren, taak en rol, hun werkbeleving, hun competenties, uitdagingen, stress en motivatie. Naar onze overtuiging beginnen feitelijk veel veranderingen in organisaties bij medewerkers en hun gedrag. En juist daar vindt Interference een aangrijpingspunt voor haar aanpak.

  Interference komt met praktische en concrete oplossingen

  Interference brengt met professionaliteit en in samenspraak met de opdrachtgever organisatie- en/of veranderkundige vraagstukken op orde. De aard van het vraagstuk bepaalt de rol die de adviseur moet gaan vervullen. Als generalist of als specialist. Variërend van innovator, regisseur, inspirator, troubleshooter of als uitvoerder met extra handen aan de ploeg. Met alle aandacht voor het adequaat managen van organisatieprocessen. Interference staat garant voor meesterschap, deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid.

  Interference kan de navolgende opdrachten verrichten :

  • algemeen- en specifiek organisatie-advies
  • beleidsontwikkeling
  • strategie-ontwikkeling
  • interimmanagement
  • advies bij fusie en samenwerking
  • conflictmanagement
  • counselling en executive coaching
  • procesmanagement.

  Adviseurs van Interference hebben stuk voor stuk de specifieke ervaring en deskundigheid om opdrachten integraal te benaderen en om samen met u een adequate oplossing te vinden door een juiste combinatie van kernactiviteiten op elkaar af te stemmen.

  Onderzoek, advies en uitvoering

  Organisatievraagstukken dienen vakkundig onderzocht te worden, alvorens een advies geformuleerd kan worden over een adequate oplossing. Interference komt altijd met een praktische oplossing en kan desgewenst ook sturing geven aan de implementatie.

  Branches

  • kleine en grote bedrijven
  • profit en non-profitsector
  • overheidsinstellingen.

   

 • De missie en visie van Interference

  Interference is een innovatieve onderneming die zich op een vooruitstrevende en professionele manier bezighoudt met organisatie-advieswerk.

  Interference is actief in zowel het bedrijfsleven, non-profit als de overheid. Interference kiest expliciet voor opdrachtgevers die op de een of andere manier organisatie- of managementvraagstukken hebben. Dat kunnen grote ondernemingen zijn, evenals kleine organisaties.

  Interference wil zich onderscheiden van andere spelers in de markt die zich bewegen op het gebied van organisatie-advies. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine adviesbureaus in vele gevallen effectiever kunnen zijn dan grotere kantoren : klein, snel, maatwerk en persoonlijk.

  Interference ontleent haar bestaansrecht door het aanbieden van adequaat, kwalitatief organisatie-advies aan haar opdrachtgevers. Zij doet dat door te excelleren in elke uit te voeren opdracht. Door toegewijd te zijn aan de opdrachtgever en de opdracht. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en verwachtingen van de opdrachtgever. En te streven naar een adviesrelatie die bepaald wordt door een persoonlijke benadering. Customer intimacy staat daarbij centraal.

  Kernwaarden

  Kernwaarden van Interference zijn :

  • excelleren
  • toewijding
  • professioneel
  • persoonlijke benadering.

  Interference beschikt over ervaren adviseurs die niet alleen plannen maken en enkel adviseren, maar die als adviseur samen met de opdrachtgever de implementatie van verandering doorvoeren. Interference bepaalt daarmee de meerwaarde voor uw onderneming of organisatie.

   

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse