opdrachtgever,

 • Voor het kunnen uitvoeren van een organisatie-adviesopdracht is een match tussen opdrachtgever en Interference van groot belang. Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel. Daarom moeten er tussen opdrachtgever en Interference goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over de opdrachtformulering en de werkwijze.

  Schematisch gezien kan dat er als volgt uit zien :

  • intake of oriënterend gesprek;
  • (analyse-maken van afspraken-komen tot voorlopige opdrachtformulering)
  • offerte;
  • (uitbrengen offerte : opdrachtformulering, aanpak, duur opdracht, capaciteit en tarief)
  • opdrachtverstrekkingna goedkeuring opdrachtgever
  • plan van aanpak
  • (doel opdracht, route, te verwachten resultaat, tijsplanning)
  • uitvoering opdracht
  • afronding en evaluatie
  • eventuele nazorg.

  Op deze manier weet elke opdrachtgever wat hij/zij van Interference kan verwachten : duidelijk, planmatig en doelgericht!

   

   

"Businesskansen zijn als bussen.

Er komt altijd weer een andere aan."

Richard Branson

 

"A leader is best when people

barely know he exists, not so

good when people obey and

acclaim him, worse when they

despise him. But a good leader,

who talks little, when the work

is done, his aim fullfilled, they

will say : we did it ourselves."

Lao Tse

"We build to many walls and not enhough bridges." Isaac Newton "Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream and a vision" Muhammed Ali "Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf weer helder." Lao Tse